TeamDuken™

Skapa samsyn och effektiva team

Med TEAMduken ges arbetsgrupper, av alla slag, en möjlighet att utveckla bl.a. samsyn kring uppdrag, kommunikation och spelregler för ett effektivt teamarbete. Med hjälp av en engagerande och strukturerad teamdialog skapas fokus på rätt saker som ger nytta och värde för alla.

Innehållet i detta dialogverktyg bygger på Susan A Wheelans forskning kring effektiva team samt Daniel Pinks tankar kring vad som skapar arbetsglädje, motivation och hög prestation i dagens arbetsliv.

TEAMduken kompletteras med handlingsplaner på grupp- och individnivå.

Comments are closed.