GroupMat

Stärk den akademiska arbetsgruppens samhörighet och trivsel!

Användningsområden för denna GroupMat:

  • Få ihop gruppen socialt och därmed öka gruppkänsla samt trivsel
  • Etablera och förfina såväl samarbetsformer som rutiner
  • Rikta insatser vid förändring av arbetsgruppens uppdrag och/eller uppgifter

Dialogmaterialet bygger på gruppsykologins grunder och frågeställningarna är anpassade och utvecklade för den akademiska arbetsgruppens unika villkor.

GroupMat är på engelska och kompletteras med handlingsplaner på grupp- och individnivå.

AdrenalineDuken™

Gör centrala budskap konkreta och meningsfulla!

Läs mer!
LedarDuken™

Skapa hållbara resultat genom kommunikativa ledare!

Läs mer!
TeamDuken™

Utveckla samsyn och effektivitet i team!

Läs mer!
GroupMat™

Stärk den akademiska arbetsgruppens samhörighet och trivsel!

Läs mer!
TillitsDuken™

Utveckla det tillitsbaserade ledarskapet!

Läs mer!
MedarbetarDialogen™

Stimulera till ett mer aktivt medarbetaransvar!

Läs mer!