LedarDuken

Skapa hållbara resultat genom kommunikativa ledare!

Mellan 70-90 % av en ledares arbetsvardag består av olika former av kommunikation. Förutsättningarna för en ledare att organisera, förändra och skapa resultat beror i stor grad på ledarens förmåga att kommunicera.

LedarDuken bygger på aktuell forskning om ”Det kommunikativa ledarskapet” på Mittuniversitetet i Sundsvall. Dialogmaterialet är självinstruerande, konkret och strukturerat, vilket ger ledare på alla nivåer en möjlighet att reflektera och skapa en gemensam plattform för sitt kommunikativa ledarskap!

LedarDuken kompletteras med handlingsplaner på grupp- och individnivå.

Effekter:

  • Ökar ledarnas insikt och förmåga att kommunicera
  • Tydliggör ledarnas kommunikativa ansvar
  • Skapar samsyn kring organisationens kommunikationsklimat
  • Ger konkreta kommunikationstips
  • Ökar förståelsen för olika kommunikationsperspektiv
  • Möjliggör reflektion och erfarenhetsutbyte

kommunikativtledarskap rapportKommunikativt ledarskap - Mittuniversitetets rapporter

Ledarduken från AdrenalineKey
AdrenalineDuken™

Gör centrala budskap konkreta och meningsfulla!

Läs mer!
LedarDuken™

Skapa hållbara resultat genom kommunikativa ledare!

Läs mer!
TeamDuken™

Utveckla samsyn och effektivitet i team!

Läs mer!
GroupMat™

Stärk den akademiska arbetsgruppens samhörighet och trivsel!

Läs mer!
TillitsDuken™

Utveckla det tillitsbaserade ledarskapet!

Läs mer!
MedarbetarDialogen™

Stimulera till ett mer aktivt medarbetaransvar!

Läs mer!