LedarDuken™

LEDARduken

– sätt fokus på det kommunikativa ledarskapet

Dagens enorma informationsflöde, kravet på att vara aktiv på sociala medier samt en ambition att kommunicera allt till alla skapar frustration och otydlighet i våra organisationer.

LEDARduken är ett konkret och strukturerat dialogmaterial som ger ledare på alla nivåer en möjlighet att reflektera och skapa en gemensam plattform för sitt kommunikativa ledarskap!

Comments are closed.