ReflektDuken

Öka reflektion och behållning på konferensen!

ReflekDuken förnyar samt ökar interaktiviteten och behållningen i möten som präglas av många presentationer. Utifrån din organisations speciella behov hjälper detta anpassade dialogmaterial till att förstärka den röda tråden mellan de olika inläggen samt skapa ett ökat fokus på varje inläggs absoluta nyckelbudskap. Kortare stunder med erfarenhetsdelning kan läggas in för att ytterligare förstärka reflektions- och Aha-effekter.