Skapa en gemensam plattform för ett effektivt teamarbete!

Dagens arbetsliv kräver ett allt effektivare teamarbete och inte enbart fungerande arbetsgrupper. Ändå satsas huvuddelen av kompetenspengarna på att utveckla verksamhetens medarbetare på ett individuellt plan.

Med ett engagerande, pedagogiskt och självinstruerande verktyg ges arbetsgrupper, av alla slag, en möjlighet att skapa en gemensam plattform för ett effektivt teamarbete. Med hjälp av en strukturerad teamdialog skapas fokus på rätt saker som ger nytta och värde för alla.

Bakgrund

TEAMduken bygger på teorin om hur vuxna lär (andragogik), gruppsykologins grunder, Susan A Wheelans forskning kring effektiva team samt Daniel Pinks tankar kring vad som skapar arbetsglädje, motivation och hög prestation i dagens arbetsliv.

Verktyget

TEAMduken innehåller ett flertal diskussionsuppgifter, strukturerade i ett mycket visuellt och pedagogiskt flöde, uppdelat på 4 olika delar som behandlar teamets uppdrag, kommunikation, energi samt möjligheter. Det tar ca 3 timmar för teamet att arbeta sig igenom de olika områdena som resulterar i en konkret handlingsplan för teamet.

TEAMduken kan användas helt fristående eller vara en del i ett längre teamutvecklingsprogram.

Certifiering

Certifieringen består av utbildning i metodiken, verktyget och
dess användningsmöjligheter samt ett startkitt med 4 TEAMdukar.

Comments are closed.