Varför

Öka förståelsen och effekterna av insatserna

Det läggs ned enorma pengar i interna kommunikationsinsatser såsom strategiimplementeringar, konferenser, utbildningar etc. Men förstår alla? Vi vet att det går att få ut mer av varje investerad krona.

Vår erfarenhet är att alla både kan och vill bidra. Det gäller dock att skapa de rätta förutsättningarna för att alla ska kunna ta till sig och känna engagemang. Med vår metodik blir ditt budskap både förståeligt, meningsfullt och hanterbart för målgruppen.

Fokus på målgruppen

Informationsflödet i vår arbetsvardag är ofta överväldigande. Budskapen är ofta formulerade utifrån vad avsändaren behöver ha sagt och mindre utifrån vad mottagaren behöver höra för att kunna förstå och agera ändamålsenligt. Genom att fokusera på och förstå målgruppen och deras perspektiv samt vad det är som behöver landa och förstås av dem, vet vi hur vi ska formulera och paketera budskapet för bästa möjliga effekt.

Vilken är din utmaning?

Vår metodik har använts i många olika typer av nationella- och internationella organisationer, när behovet har varit att:

  • Implementera strategier, kulturinitiativ, processer och arbetssätt
  • Öka reflektionen under och behållningen av stormöten och konferenser
  • Uppdatera och spetsa befintliga eller planerade utbildningar
  • Vässa material, upplägg och genomförande av presentationer