TeamDialogen

Utveckla samsyn och effektivitet i team!

Dagens arbetsliv kräver ett allt effektivare lagarbete, där medarbetares kompetens och erfarenhet kommer till nytta. Med analoga TeamDuken och den digitala TeamDialogen ges arbetsgrupper, av alla slag, en möjlighet att utveckla en samsyn i sitt uppdrag, kommunikation, samarbete för att förbättra såväl prestation som välbefinnande.

 

Materialet bygger på teorin om hur vuxna lär (andragogik), gruppsykologins grunder, Susan A Wheelans forskning kring effektiva team samt Daniel Pinks tankar kring vad som skapar arbetsglädje, motivation och hög prestation i dagens arbetsliv. Innehållet består av flera frågeställningar och uppgifter, strukturerade i ett pedagogiskt och visuellt inspirerat flöde. Allt avslutas med konkreta handlingsplaner på grupp- och individnivå för en enkel och effektiv uppföljning.

 

Varför använda detta dialogmaterial?

  • En metod för att få alla engagerade
  • Bygga teamkänsla
  • Tillgängligheten och strukturen
  • Skapa förståelse och tydlighet
  • Få insikter om att vi tolkar saker olika
  • Ett sätt att våga släppa kontrollen
  • Lära känna varandra bättre
  • Ge tillfälle till att prata om det vi tar för givet
  • Skapa meningsfullhet och arbetsglädje

Boktips

Att skapa effektiva teamAtt skapa effektiva team av Susan A Wheelan, Studentlitteratur

TeamDuken