TILLITSduken

Utveckla det tillitsbaserade ledarskapet!

Detta utvecklingsverktyg, för ledare i offentlig sektor, har utvecklats i syfte att skapa en fokuserad och gemensam dialog kring förutsättningarna att styra och leda tillitsbaserat.
Utgångspunkten kommer från regeringens tillitsreform där ambitionen är att ”Styrningen ska ta tillvara medarbetarnas kompetens till nytta för medborgare och företag”.

I materialets olika delar får deltagarna arbeta och reflektera kring:

  • Vad tillit är
  • Hur tillit skapas
  • Hur graden av tillit påverkar såväl styrning, ledarskap som kultur i en organisation

Arbetet med TILLITSduken avslutas med en handlingsplan på grupp- och individnivå.
Dialogmaterialet ökar förutsättningarna för samsyn i chefsgrupperna samt möjligheter att identifiera både styrkor och utvecklingsbehov i såväl verksamheten som i ledarskapet.

Tillitsduken
AdrenalineDuken™

Gör centrala budskap konkreta och meningsfulla!

Läs mer!
LedarDuken™

Skapa hållbara resultat genom kommunikativa ledare!

Läs mer!
TeamDuken™

Utveckla samsyn och effektivitet i team!

Läs mer!
GroupMat™

Stärk den akademiska arbetsgruppens samhörighet och trivsel!

Läs mer!
TillitsDuken™

Utveckla det tillitsbaserade ledarskapet!

Läs mer!
MedarbetarDialogen™

Stimulera till ett mer aktivt medarbetaransvar!

Läs mer!