För att bygga kollektiv intelligens behövs tre byggstenar:

Individuell kompetens + Samspel + Struktur = Kollektiv prestation

Kunskap förändras när den möter annan kunskap! 

 

 

Tillvarata all tillgänglig kunskap i organisationen och öka möjligheterna att hantera organisationens utmaningar!

Läs mer

Verktyg

Våra forskningsbaserade, analoga och digitala, dialogverktyg lägger plattformen för den kollektiva intelligensen i din organisation.

Feature Image 3

AdrenalineDuken™

Gör centrala budskap konkreta och meningsfulla!

Feature Image 3

LedarDuken™

Skapa hållbara resultat genom kommunikativa ledare!

Feature Image 3

TeamDuken™

Utveckla samsyn och effektivitet i team!

Feature Image 3

GroupMat™

Stärk den akademiska arbetsgruppens samhörighet och trivsel!

Feature Image 3

(Svenska) TillitsDuken™

Utveckla det tillitsbaserade ledarskapet!

Feature Image 3

(Svenska) MedarbetarDialogen™

Stimulera till ett mer aktivt medarbetaransvar!

Uppdrag

Läs hur andra gjort!

Kontakt


Telefon: 0708-40 29 26 - e-postadress: lena@adrenalinekey.se