Verktyg

Våra forskningsbaserade dialogverktyg lägger plattformen för den kollektiva intelligensen i din organisation.

AdrenalineKey, Telia duksession
AdrenalineDuken™

Gör centrala budskap konkreta och meningsfulla!

LedarDuken™

Skapa hållbara resultat genom kommunikativa ledare!

TeamDuken™

Utveckla samsyn och effektivitet i team!

GroupMat™

Stärk den akademiska arbetsgruppens samhörighet och trivsel!

TillitsDuken™

Utveckla det tillitsbaserade ledarskapet!

MedarbetarDialogen™

Stimulera till ett mer aktivt medarbetaransvar!