MEDARBETARdialogen

Stimulera till ett mer aktivt medarbetaransvar!

Ett aktivt medarbetarskap som kännetecknas av dialog, öppenhet, tillit, delaktighet, ansvars- och initiativtagande och engagemang stärker och utvecklar organisationen.

MedarbetarDialogen är utvecklad och anpassad för arbetsgrupper inom den offentliga sektorn.

Arbetsmaterialet innehåller 5 olika frågeområden med tillhörande ”case”/situationer samt handlingsplaner på olika nivåer.

M-dialogen är självfaciliterande, vilket innebär att materialet kan beställas och användas direkt och inkluderar en utförlig handledarguide, som hjälper till med tips och idéer på vad som behöver göras inför, under och efter workshopen.

Målet är att skapa ett aktivt medarbetarskap som stärker och utvecklar organisationen och teamet genom ett ökat engagemang, öppenhet, tillit, delaktighet samt ansvars- och initiativtagande.

Adrenaline Key M-duken
AdrenalineDuken™

Gör centrala budskap konkreta och meningsfulla!

LedarDuken™

Skapa hållbara resultat genom kommunikativa ledare!

TeamDuken™

Utveckla samsyn och effektivitet i team!

GroupMat™

Stärk den akademiska arbetsgruppens samhörighet och trivsel!

TillitsDuken™

Utveckla det tillitsbaserade ledarskapet!

MedarbetarDialogen™

Stimulera till ett mer aktivt medarbetaransvar!