TeamDuken

Utveckla samsyn och effektivitet i team!

Med TeamDuken ges arbetsgrupper, av alla slag, en möjlighet att utveckla bl.a. samsyn kring uppdrag, kommunikation och spelregler för ett effektivt teamarbete. Med hjälp av en engagerande och strukturerad teamdialog skapas fokus på rätt saker som ger nytta och värde för alla.

Innehållet i detta dialogverktyg bygger på Susan A Wheelans forskning kring effektiva team samt Daniel Pinks tankar kring vad som skapar arbetsglädje, motivation och hög prestation i dagens arbetsliv.

TeamDuken kompletteras med handlingsplaner på grupp- och individnivå.

Effekter:
  • Strukturerar ämnet och ger ett guidat format för gruppdialog
  • Gör det abstrakta mer konkret
  • Involverar alla i samtalet
  • Skapar en samsyn och ett gemensamt språk
  • Ger möjlighet för reflektion och bättre förståelse för varandra
  • Resulterar i handlingsplaner på team- och individnivå
  • Kräver ett minimum av handledning

Boktips

Att skapa effektiva teamAtt skapa effektiva team av Susan A Wheelan, Studentlitteratur

AdrenalineDuken™

Gör centrala budskap konkreta och meningsfulla!

LedarDuken™

Skapa hållbara resultat genom kommunikativa ledare!

TeamDuken™

Utveckla samsyn och effektivitet i team!

GroupMat™

Stärk den akademiska arbetsgruppens samhörighet och trivsel!

TillitsDuken™

Utveckla det tillitsbaserade ledarskapet!

MedarbetarDialogen™

Stimulera till ett mer aktivt medarbetaransvar!