AdrenalineDuken

Gör centrala budskap konkreta och meningsfulla!

Vårt centrala dialogverktyg är ett dubbelsidigt specialdesignat pappersark som mäter ca 60×90 cm, med ett stort antal uppgifter strukturerade i ett pedagogiskt flöde. Allt på AdrenalineDuken är specialutvecklat efter din organisations behov och grafiska profil.

AdrenalineDuken faciliteras alltid av nyckelpersoner från den egna organisationen. Dessa tränas för att kunna skapa en rolig, involverande process som motiverar, inspirerar och engagerar medarbetarna. AdrenalineDuken ökar behållningen av centrala budskap, skapar förståelse och mening på ett djupare plan, vilket gör det möjligt för enskilda medarbetare att prioritera bättre och därmed bidra till det som organisationen bäst behöver.

AdrenalineDuken kompletteras med olika stödverktyg såsom handlingsplaner, informationsfoldrar, filmer, vägledarguider m.m.

Boktips:

Kunskapsintegration. Studentlitteratur.

Kunskapsintegration – Om kollektivt intelligens i organisationer av Philip Runsten och Andreas Werr, Studentlitteratur 

AdrenalineDuken™

Gör centrala budskap konkreta och meningsfulla!

LedarDuken™

Skapa hållbara resultat genom kommunikativa ledare!

TeamDuken™

Utveckla samsyn och effektivitet i team!

GroupMat™

Stärk den akademiska arbetsgruppens samhörighet och trivsel!

TillitsDuken™

Utveckla det tillitsbaserade ledarskapet!

MedarbetarDialogen™

Stimulera till ett mer aktivt medarbetaransvar!